Priser och Produkter

Samtliga priser anges inklusive moms om det inte särskilt anges att så inte sker.

Skulle momsförändringar ske förbehåller vi oss att även kunna justera priserna på ett motsvarande sätt.

Hayway strävar efter att hålla de prisuppgifter och tillgänglighetsuppgifter gällande produkterna som visas i onlinebutiken aktuella och korrekta, men garanterar inte och ansvarar inte för informationens korrekthet eller produkternas tillgänglighet. Om ett pris som visas i onlinebutiken är uppenbarligen felaktigt, förbehåller sig Hayway rätten att häva avtalet. Priset anses ha varit klart felaktigt åtminstone då det avviker märkbart från den normala prisnivån för en motsvarande produkt eller då kunden på annat sätt borde ha förstått att priset är felaktigt (t.ex. om priset är 0,00 sek).

Avgift för frakt kan tillkomma enligt fraktvillkor. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Vid felaktigheter kring pris eller lagerstatus kan Hayway häva köpet.

Om varan är restad eller utgått är Hayway inte obligerade att erbjuda just den varan utan kan stryka produkt från beställning alt. föreslå en annan vara.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar efter det att du har tagit emot varan. Det är viktigt att du både skickar tillbaka varan och att returen registreras hos oss inom 30 dagar efter att du mottagit den. För livsmedelsprodukter får ej förpackningen brytas.  Produkten bör skickas tillbaka i en kartong för att vara skyddad under transporten och ska även med fördel vara i sin orginalförpackning. Returfraktsedel får ej klistras direkt på produkten vid retur, bortsett från de fall då produkten sändes till dig på detta sätt.
Kontakta alltid Hayway via email före retur [email protected]
Hävda köp enligt dessa punkter återbetalas inom 30 dagar räknat från den dag vi mottagit varan.

Betalning

Kort och banköverföring

Hayway erbjuder kort och direktbetalningar via Klarna. När du slutför ditt köp hos Hayway så kan du därför känna dig helt trygg att allt går till på ett tryggt och säkert sätt.Efter att du valt betalsättet kort/direktbetalning förflyttas du till den krypterade betalsidan där du enkelt slutför din betalning.Inga kontouppgifter sparas eller lagras av oss. Kortbetalningar omfattas av säkerhetsstandarden 3D Secure i samarbete med bankerna.

 Faktura

Genom Klarna erbjuder vi dig möjligheten att göra ditt köp först och få hem den innan du betalar.Fakturatiden via Klarna är 14 dagar och det tillkommer ingen fakturaavgift. Om betalningen inte kommer till Klarna inom utsatt tid så tillkommer det en påminnelseavgift på 50kr och en dröjsmålsränta på 25,5%.

Om det är första gången du nyttjar Klarna så kan Klarna göra en kreditupplysning. Detta kommer du givetvis få information om till din e-brevlåda eller per post. Vi följer svensk lagstiftning gällande personuppgiftshantering.Skulle du som kund vilja skjuta på förfallodatumet går det smidigt och enkelt via MyKlarna eller genom att kontakta Klarna direkt. Skulle du vilja dela upp din betalning så väljer du enkelt Klarna Konto i kassan.

Det som tillkommer med Klarna konto är en årsränta på 19,5% och aviavgift på 29 kr (ingen uppläggningsavgift). Med Klarna Konto har du en årsränta på 19,5% och en aviavgift på 29kr.

Tvister

Hayway följer Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer och svensk lagstiftning om tvist skulle uppstå. Mer om information om EU’s gemensamma tvistlösningar

Leveransförsening

Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

 

Risker vid transport

Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (d.v.s. skadad eller bortkommen vara). Observera att du vid ev. reklamation måste spara emballaget för att anmälan ska vara giltig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

 

Force Majeure och Leveransförseningar

 

Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss eller rådande värderlekar som förhindrar leverans.

I händelse av omständigheter som står utanför Hayways skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Hayway förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger två månader har såväl du som Hayway rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Mina poang