Priser & Produkter

Samtliga priser anges inklusive moms om det inte särskilt anges att så inte sker.

Skulle momsförändringar ske förbehåller vi oss att även kunna justera priserna på ett motsvarande sätt.

HayWay strävar efter att hålla de prisuppgifter och tillgänglighetsuppgifter gällande produkterna som visas i onlinebutiken aktuella och korrekta, men garanterar inte och ansvarar inte för informationens korrekthet eller produkternas tillgänglighet. Om ett pris som visas i onlinebutiken är uppenbarligen felaktigt, förbehåller sig HayWay rätten att häva avtalet. Priset anses vara klart felaktigt då det avviker märkbart från den normala prisnivån för motsvarande produkt. Detta gäller även om kunden på annat sätt borde ha förstått att priset är felaktigt (till exempel om priset är 0 kronor).

Avgift för frakt kan tillkomma enligt fraktvillkor. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Vid felaktigheter kring pris eller lagerstatus kan HayWay häva köpet.

Om varan är restnoterad eller utgått kan HayWay stryka produkten från beställning alternativt föreslå en ersättningsvara.

 

Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra sitt köp inom 30 dagar från det att beställningen mottagits. Det är viktigt att returen registreras och varan återlämnas inom 30 dagar från det att beställningen mottagits. För livsmedelsprodukter får ej förpackningen brytas.  Produkten bör skickas tillbaka i en kartong för att vara skyddad under transporten och ska även med fördel vara i sin originalförpackning. Returfraktsedel får ej klistras direkt på produkten vid retur, bortsett från de fall då produkten sändes till dig på detta sätt.
Kontakta alltid HayWay via email före retur [email protected]
Om du som kund häver köp enligt dessa punkter återbetalas inom 30 dagar från den dag vi mottagit varan.


Kort & banköverföring

HayWay erbjuder kort samt direktbetalningar via vår samarbetspartner Klarna. När du slutför ditt köp hos HayWay så kan du därför känna dig helt trygg att allt går till på ett tryggt och säkert sätt. Efter att du valt betalsättet kort alternativt direktbetalning förflyttas du till den krypterade betalsidan där du enkelt slutför din betalning. Inga kontouppgifter sparas eller lagras av oss. Kortbetalningar omfattas av säkerhetsstandarden 3D Secure i samarbete med bankerna.

  

Faktura

Genom Klarna erbjuder vi dig möjligheten att göra ditt köp först och få hem den innan du betalar. Fakturatiden via Klarna är 14 dagar och det tillkommer ingen fakturaavgift. Om betalningen inte kommer till Klarna inom utsatt tid så tillkommer det en påminnelseavgift på 50kr och en dröjsmålsränta på 25,5% enligt Klarnas villkor. Om det är första gången du nyttjar Klarna så kan Klarna komma att göra en kreditupplysning. Detta kommer du givetvis få information antingen via e-post eller per post.

Det som tillkommer med Klarna konto är en årsränta på 19,5% och aviavgift på 29 kr (ingen uppläggningsavgift). Med Klarna Konto har du en årsränta på 19,5% och en aviavgift på 29kr.


Tvister

HayWay följer Allmänna reklamationsnämndens riktlinjer och svensk lagstiftning om tvist skulle uppstå. 

 

Leveransförsening

Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

 

Risker vid transport

HayWay står för transportrisken från vårt lager till dig (det vill säga skadad eller bortkommen vara). Observera att du vid eventuell reklamation måste spara emballaget för att anmälan ska vara giltig. Kunden äger risken vid eventuell retur till oss.

 

Force Majeure vid Leveransförseningar

Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss eller rådande värderlekar som förhindrar leverans. I händelse av omständigheter som står utanför HayWays skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska HayWay förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger två månader har såväl du som HayWay rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadest

Mina poang